top of page

Välkommen till Tynderö bygdegård i Timrå kommun. Bygdegården ligger ca 15 km från E4 efter väg Y684 till Åstön.

Bygdegården är en välbekant samlingsplats för Tynderöbor, föreningslivet och ungdomar.

I källarvåningen finns också ett välbesökt gym.

Bottenvåningen inrymmer ett stort kök, stor samlingssal och liten sal (Café del). Här går det att hålla till med stora som små fester, föreningsmöten, studiecirklar, olika typer av trivselträffar och mycket mer.

På bottenvåningen bedriver också Timrå kommun sin lokala förskola.

bottom of page