Årsmöte Tynderö Bygdegård

Plats: Tynderö Bygdegård

Tid: 1800

Dag: 6/5

Om restriktionerna har upphört räknar vi med att vara inomhus men om dessa kvarstår och vädrets makter står oss bi håller vi till utomhus.

På dagordningen står sedvanliga ärenden  samt information om vad vi har tänkt göra under sommaren.

Välkomna

Styrelsen