Årsmöte 2022 Tynderö Bygdegård/Datum ej fastställt!

Plats: Tynderö Bygdegård

Tid: 

Dag: 

Om restriktionerna har upphört räknar vi med att vara inomhus men om dessa kvarstår och vädrets makter står oss bi håller vi till utomhus.

På dagordningen står sedvanliga ärenden  samt information om vad vi har tänkt göra under sommaren.

Välkomna

Styrelsen