top of page

Tynderö Bygdegårdsförening äger och förvaltar Tynderö bygdegård.

Bygdegården har blivit något av Tynderös ”Folkets Hus” och är på väg att utvecklas till en mötesplats för hela bygden. Bygdegården har utrustning för den senaste informationstekniken och har dessutom en modern ljudanläggning med hörselslingor.

Föreningens verksamhet omfattar studiecirklar, Fettisdag, Midsommarfest, enklare tillställningar som ”sopp-/kalopskväll”, trubaduraftnar, m.m.

Föreningen har drygt 150 medlemmar.

Styrelsen 

Ledamot

Ordförande

Kassör

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Suppleant

Suppleant

bottom of page