top of page

Tynderö Bygdegårdsförening äger och förvaltar Tynderö bygdegård.

Bygdegården har blivit något av Tynderös ”Folkets Hus” och är på väg att utvecklas till en mötesplats för hela bygden. Bygdegården har utrustning för den senaste informationstekniken och har dessutom en modern ljudanläggning med hörselslingor.

Föreningens verksamhet omfattar studiecirklar, Fettisdag, Midsommarfest, enklare tillställningar som ”sopp-/kalopskväll”, trubaduraftnar, m.m.

Föreningen har drygt 150 medlemmar.

Styrelsen

Ledamot

Eva Thörnblom

Ordförande

Anders Lagerqvist

070 733 79 43

palagerqvist@gmail.com

Kassör

Marie Selling

Ledamot

Anders Löfstrand

Ledamot

Rolf Bergman

Ledamot

Elvy Berg

Suppleant

Ronny Söderlund

Suppleant

Kent Öhman

bottom of page