top of page

Tynderö Bygdegårdsförening äger och förvaltar Tynderö bygdegård.

Föreningen, som är partipolitiskt och religiöst obunden, har till uppgift att driva en allmän samlingslokal, erbjuda mötesplatser och värna mötesfriheten. Bygdegården hyrs ut för både privata och publika tillställningar samt aktiviteter i egen regi.

Tynderö

 

Bygdegårdsförening finns till för bygden och ska bidra till lokal utveckling på Tynderö. Genom initiativ och insatser ska föreningen erbjuda meningsfulla aktiviteter för att stärka bygdens attraktionskraft. Tynderö Bygdegårdsförening anordnar bland annat det lokala midsommarfirandet.

 

Föreningen har drygt 150 medlemmar.

Styrelsen 

Ledamot

Ordförande

Kassör

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Suppleant

Suppleant

bottom of page