top of page
  Bygdegårdens Gymlokal
  • Nyttjande av gymmet kräver medlemskap och ett gymkort.

  • Öppet dygnet runt.

  • Nyrenoverade och fräscha lokaler.

  • Olika träningsmaskiner.

  • Duschutrymme.

  • Lokalen städas i föreningens regi en gång per vecka varför besökarna uppmanas att följa anvisningar betr. skor och att själva städa av golv och toaletter om behov uppstår.

  • Vi respekterar Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller avstånd samt god hygien.  

bottom of page